Diensten
We helpen u graag te stijgen op uw MVO ladder.
Kijk hier voor onze Diensten.
Advies
We helpen u graag uw plan van aanpak te laten uitkristalliseren.
Kijk hier voor ons Advies.
Nieuws
We helpen u graag aan uw relevante informatie.
Kijk hier voor ons Nieuws.
Nieuws
Resultaten van pilot-studie circulaire eco...
Nederland is hard op weg naar een circulaire economie. Althans zo lijkt het. Naast vele initiatie...
CSU participeert in grootschalig project c...
CSU participeert samen met andere bedrijven in Amsterdam Zuidoost, afvalinzamelaars, start-ups en...
Opinieonderzoek: kwart Nederlanders verspi...
Als ons eten twee keer zo duur zou zijn als nu, verwacht 24% van de Nederlanders vrijwel niets me...
Twitter Twitter

People Planet Profit

Maatschappelijk ondernemen, waarom uw balans opmaken ?

Kosten besparend, door het in kaart brengen van uw energie- en materiaal stromen vindt u bijvoorbeeld mogelijkheden tot besparing of efficiency verbetering.

Productiviteit verhogend, met uw duidelijke ambities op het vlak van - maatschappelijk ondernemen - motiveert u niet alleen uw mensen, u creëert meer betrokkenheid en inzet van het, bij uw organisatie al aanwezige talent.

Omzet genererend, door het innoverende karakter van maatschappelijk ondernemen vindt u mogelijk nieuwe manieren om uw produkten of diensten uit te breiden en dus nieuwe afzetmogelijkheden.

Merk versterkend, transparante communicatie over uw - People Planet Profit - balans maakt u aantrekkelijker voor (nieuwe) klanten en medewerkers, die dit ook steeds belangrijker vinden.

Krachten bundelend, door intensievere samenwerking met uw belanghebbenden uit uw keten en omgeving zijn positieve effecten van uw inspanningen groter door synergie.

Richting gevend, door uw - People Planet Profit - balans op stategisch niveau te plaatsen en in haalbare doelstellingen te vertalen, ontstaat voor u een duidelijk pad naar beter presteren.

Veerkracht verhogend, uw organisatie kan door haar open houding naar belanghebbenden proactief inspelen op aanstaande veranderingen, wat beter is dan reactief aanpassen.


Weten hoe uw balans eruit ziet ? Neem contact op !